Zakupy on-line a możliwość zwrotu towaru

Przedsiębiorca nie zawsze może zwrócić towar

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów. Tak stanowi art. 27 ust. 1 ustawy o konsumentach (Dz. U. z 2019 r. poz. 134 ze zm.).

Jeżeli to przedsiębiorca dokonał zakupu związanego z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, to nie jest on traktowany jak konsument i nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej przez internet. W uproszczeniu sprzedawcy słusznie odmawiają prawa zwrotu towaru przy zakupie na firmową fakturę VAT.

Istotne zmiany w tej kwestii zajdą od 1 czerwca 2020. W niektórych przypadkach prawa przedsiębiorcy zostaną wtedy zrównane z prawami konsumenta. Przedsiębiorcy także będzie przysługiwało prawo zwrotu towaru. 

 

Nawet w dzisiejszym stanie prawnym konsumentowi nie zawsze przysługuje prawo zwrotu towaru. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (czyli produkt stworzony typowo na zamówienie)
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia
  •  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  •  w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami
  •   której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli
  •  w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  •  zawartej w drodze aukcji publicznej

Należy podkreślić, że prawo zwrotu towaru z mocy ustawy przysługuje tylko przy zakupach online lub poza siedzibą przedsiębiorstwa. Przyjęcie towaru w sklepie działającym stacjonarnie to wyłącznie dobra wola sprzedawcy.

Logo Biura rachunkowego PODATKI.AZ