Przedsiębiorca jak konsument – nowe przepisy

Od Nowego Roku weszły w życie bardzo ważne zmiany dla przedsiębiorców w prawie konsumenckim. Za ich sprawą osoba prowadząca jednoosobową działalność, nawet gdy jest to duża firma, będzie mogła m.in. odstąpić od umowy zawartej na odległość czy korzystać z rękojmi, jeśli będzie to dotyczyć umowy niezwiązanej z biznesem. Zyska też prawo do kwestionowania klauzul niedozwolonych (nie dotyczy kupujących wpisanych do KRS).

.

Według nowych przepisów sprzedający nie będzie miał przy sprzedaży „na fakturę” jedynie do gwarancji. Kupującemu, prowadzącemu jednoosobową działalność gospodarczą będzie przysługiwało także prawo do rękojmi.

Dotychczas w przypadku firm nie działało domniemanie istnienia wady fizycznej przy wydaniu rzeczy, jeśli została ona stwierdzona w ciągu roku od wydania rzeczy. Jest ono zarezerwowane tylko dla konsumentów. To się ma zmienić, co ułatwi przedsiębiorcom reklamowanie wadliwych produktów. –  Przykładowo, mechanik samochodowy, którego drukarka się popsuła, będzie miał takie samo prawo do reklamacji jak konsument, nawet jeśli wykorzystuje drukarkę w warsztacie i rozliczył jej zakup jako koszt prowadzonej działalności. Albo kupując na firmę lodówkę do biura, warsztat mechaniczny także będzie mógł ją zwrócić. Jednakże takowej lodówki nie będzie mógł zwrócić właściciel restauracji, gdyż istnieje domniemanie, że jego zakup ma bezpośredni związek z działalnością zawartą pod odpowiednimi kodami PKD w CEiDG.

W związku z tym, z jednej strony są to prawa, a z drugiej obowiązki dla firm prowadzących sprzedaż przez internet.

Po pierwsze, przedsiębiorcy powinni wprowadzić mechanizmy weryfikacji statusu kupującego np. dodając okno do zaznaczenia „zawarta umowa, kupiony towar ma/nie ma dla prowadzącego działalność gospodarczą charakteru zawodowego”. Tyle, że nieprawdziwe oświadczenie, nie wywoła skutków.

Logo Biura rachunkowego PODATKI.AZ