Aktualne wskaźniki

Aktualne wskaźniki dla małej firmy
Urząd Skarbowy w Ełku

🔴 Generator numeru rachunku bankowego do wpłaty podatków  

Osoba prowadząca działalność gospodarczą numer rachunku generuje posługując się NIP-em

Urząd Skarbowy w Ełku

🔴 Rejestracja wizyty w Urzędzie Skarbowym

Urząd Skarbowy w Ełku

🔴 Biała Lista Podatników VAT

Urząd Skarbowy w Ełku

🔴 Załącznik nr 15 do ustawy o VAT

Urząd Skarbowy w Ełku

☑ numer konta do wpłat z tytułu deklaracji KP, PCC, ZD

28 1010 0055 0202 8060 0007 0000

 

❎ druk rezygnacji pracownika z PPK

ZUS w Ełku

✅ kwota pełnej składki ZUS – 1457,49 zł

✅ kwota składki ZUS preferencyjnego –  647,59 zł

✅ kwota składki ZUS “ulga na start” – 381,81 zł

✅ kwota składki ubezpieczenia zdrowotnego – 381,81 zł

Herb Ełku

❎ numer konta Urzędu Miasta w Ełku do wpłat opłaty skarbowej

74 1020 4724 0000 3702 0051 2699

Logo Biura Rachunkowego PODATKI.AZ

⏹ numer konta Biura Rachunkowego PODATKI.AZ

55 1090 2792 0000 0001 4185 4512

 

⏸ minimalne wynagrodzenie brutto w 2021 roku – 2800,00 zł

⏸ minimalne wynagrodzenie netto – 2061,67 zł

⏸ całkowity koszt zatrudnienia pracownika – 3373,44 zł

⏸ minimalne wynagrodzenie godzinowe brutto w umowie o pracę w 2021 roku – 18,30 zł

⏸ minimalne wynagrodzenie godzinowe brutto w umowie o zlecenia w 2021 roku – 18,30 zł1

Pomocnicze linki, druki

⬛ Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika

⬛ Kwestionariusz osobowy dla pracownika

⬛ Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

⬛ Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

⬛ Umowa o pracę

⬛ Oświadczenie zleceniobiorcy

⬛ Ewidencja liczby godzin zlecenia 

💲 Kalkulator ekwiwalentu za delegację

💲 Kalkulator wynagrodzenia umowy o pracę i umowy zlecenia

💲 Kalkulator odsetek ustawowych

💲 Kalkulator kredytowy

💲 Kalkulator wyboru formy opodatkowania

💲 Średnie kursy walut NBP 

✅ Sprawdzenie firmy w CEiDG

✅ Sprawdzenie numeru konta ZUS

✅ Sprawdzenie płatnika unijnego VAT

✅ Sprawdzenie spółki w KRS