girl stands in different poses getting licked and fucked.3gp phub needy stepsister annika eve is on his wiener.

Aktualne wskaźniki

🔴 Biała Lista Podatników VAT

🔴 Załącznik nr 15 do ustawy o VAT

🔴 Generator numeru rachunku bankowego do wpłaty podatków  

Osoba prowadząca działalność gospodarczą numer rachunku generuje posługując się NIP-em

✅ kwota pełnej składki ZUS – 1316,97

✅ kwota składki ZUS preferencyjnego – 555,89 zł

✅ kwota składki ZUS “ulga na start” – 342,32 zł

✅ kwota składki ubezpieczenia zdrowotnego – 342,32 zł

☑ numer konta do wpłat podatku dochodowego PIT-5, PIT-37, PIT-36, PIT-4

44 1010 1397 0010 2322 2300 0000

☑ numer konta do wpłat podatku dochodowego PIT-28

44 1010 1397 0010 2322 2300 0000

☑ numer konta do wpłat podatku VAT

94 1010 1397 0010 2322 2200 0000 

☑ numer konta do wpłat z tytułu deklaracji KP, PCC, ZD

28 1010 0055 0202 8060 0007 0000

Herb Ełku

❎ numer konta Urzędu Miasta w Ełku do wpłat opłaty skarbowej

74 1020 4724 0000 2702 0051 2699

Logo Biura Rachunkowego PODATKI.AZ

⏹ numer konta Biura Rachunkowego PODATKI.AZ

55 1090 2792 0000 0001 4185 4512

 

⏸ minimalne wynagrodzenie brutto w 2019 roku – 2250,00 zł

⏸ minimalne wynagrodzenie netto – 1633,78 zł

⏸ całkowity koszt zatrudnienia pracownika – 2710,81 zł

⏸ minimalne wynagrodzenie godzinowe brutto w umowie o pracę w 2019 roku – 14,70 zł

⏸ minimalne wynagrodzenie godzinowe brutto w umowie o zlecenia w 2019 roku – 14,70 zł

Pomocnicze linki, druki

⬛ Kwestionariusz osobowy kandydata na pracownika

⬛ Kwestionariusz osobowy dla pracownika

⬛ Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

⬛ Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

⬛ Umowa o pracę

⬛ Oświadczenie zleceniobiorcy

⬛ Ewidencja liczby godzin zlecenia 

💲 Kalkulator ekwiwalentu za delegację

💲 Kalkulator wynagrodzenia umowy o pracę i umowy zlecenia

💲 Kalkulator odsetek ustawowych

💲 Kalkulator kredytowy

💲 Kalkulator wyboru formy opodatkowania

💲 Średnie kursy walut NBP 

✅ Sprawdzenie firmy w CEiDG

✅ Sprawdzenie numeru konta ZUS

✅ Sprawdzenie płatnika unijnego VAT

✅ Sprawdzenie spółki w KRS

xxx indian